Eiropas projekta īstenošana

Projekta īstenošana uzsākta 21.06.2017, plānots atklāšanas pasākums 2018. gadā Olaines pilsētas svētku ietvaros, kurā plānots pieaicināt Pierīgas partnerības un Olaines domes pārstāvjus. Vietējiem iedzīvotājiem stāstīt par produktu izdalīt informācijas bukletus. Projekts “Priežu čiekuru produktu virzība tirgū un uzņēmuma atīstība” īstenots ar mērķi palielināt atpazīstamību un ražošanas jaudu. Projektā tiek iegādādāts lielas ietilpības katls čiekuru pagatavošanai,…